Putkistojen eristykset

Putkieristeissä on tärkeää oikean materiaalin valinta käyttötarkoitukseen sopivaksi. Meiltä löytyy laaja osaaminen kaikissa putkieristyksissä. lmanvaihtokanavien eristämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää välttyä kondensoitumiselta ja lämpöhäviöiltä. Näin ennaltaehkäistään myös kosteusvaurioita.
Puhdas sisäilma luo miellyttävän työ- ja oleskeluympäristön ja on ensiarvoisen tärkeää ihmisen hyvinvoinnin kannalta, vaikuttaen mm. virkeyteen ja jaksamiseen.