Paloluokat

-rakennus jaetaan paloluokkiin
-paloluokat ovat
p1 -kestää parhaiten, rakennus pysyy sortumattomana koko palon ajan.
p2 -pintaosien paloteknisille vaatimuksille
p3 -ei erityistä paloteknistä vaatimusta

- rakennusosat ja rakennustarvikkeet luokitellaan.
- vaatimukset kuvataan merkinnöillä, tiiveys, eristävyys ja paloaika
Ei -tiiveys ja eristävyys
R -aika kuinka paljon rakennus kestää sortumatta
E -kuvastaa aikaa
i -eristettävyyttä
M -Iskunkestävyyttä

-palonkestävyysaika minuutteina 15,30,45,60,90,120,240
-paloluokitusmerkinnät koostuu yhdestä tai useammasta merkinnästä
-Esim EI 60 tiiveyttä ja eristävyyttä 60min ajan

-Rakennustarvikkeet
A1 -tarvikkeet jotka ei osallistu paloon
A2- tarvikkeet jotka osallistuvat paloon erittäin vähän
C tarvikkeet vapauttavat lämpöä nopeammin ja enemmän
B -tarvikkeet jotka vapauttavat lämpöä hitaasti ja rajoitutetusti
E -levittää paloa
F luokkaa ei määritelty
S1 tuottaa erittäin vähän palokaasuja
S2 tuottaa vähän palokaasuja
S3 ei täytä ylläolevia vaatimuksia
d0 ei tuota pisaroita
d1 jos tuottaa palavaa pisaroita sammuu nopeasti
d2 ei täytä ylläolevia vaatimuksia

-Palokatkoilla tarkoitus tiivistää ja eristää palo-osastot.
-palokatko muodostuu useasta eri yhdistelmästä
-toimivat myös äänikatkona