Eristystyöt

Eristystyön taloudellisena tavoitteena on käyttökustannusten vähentäminen. Asumismukavuuteen liittyviä asioita ovat mm. käyttöveden sopiva, riittävä lämpötila, huoneilman lämpötila vuodenajasta/ulkolämpötilasta riippumatta sekä tasainen ja terveellinen sisäilma. Koska putkistot kulkevat rakennuksen eri osien läpi, pitää myös äänien vaimentamiseen kiinnittää huomiota.